Privaatsuspoliitika

Andmekaitsetingimused

Veebipoe https://valamulli.ee/pood/ isikuandmete vastutav töötleja on Valamulli OÜ (registrikood 16161515) asukohaga Virmalise 7, 10131 Tallinn, Eesti, tel +372 5330 6647 ja e-kiri .

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kättetoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Valamulli OÜ võib edastada Isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui:

  • andmeedastus on vajalik tegevuste elluviimiseks ja kliendi taotluse täitmiseks;
  •  andmete edastamine on seadusega nõutav.

Kõigil muudel juhtudel kodulehe külastajate isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edastata.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kättetoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).

Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu, mis seisneb võimalike tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil ostuajaloo andmete kogumises.

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: info kampaaniate ja erapakkumiste kohta kättetoimetamine e-posti teel.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks või kolmanda riigi ettevõttele, mille osas on kohaldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46 või 47 või 49 lõikes 1 nimetatud kaitsemeedet.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest, milleks on: e-kirjade saatmisel on kasutusel standardne krüpteerimine, e-poe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri ja asjakohast viirusetõrjet, luuakse regulaarseid varukoopiaid, mida hoitakse e-poe serverist eraldi.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe vahendusel: .

Nõusoleku tagasivõtmine ja kustutamine

Kliendil on õigus isikuandmete käitlemise nõusolekut tagasi võtta / kustutada teavitades sellest klienditoele: .

Teenusepakkuja on kohustatud kustutada küik kliendiga seotud isikuandmed, v.a. Isikuandmed (ostuajaloo andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Piiramine

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Vastuväited

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

Otseturundusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja

 jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (). Järelevalveasutuson Eesti Andmekaitse Inspektsioon().

Item added to cart.
0 items - 0,00